Tại Sammic, chúng tôi chuyên sản xuất các thiết bị chất lượng cho ngành Dịch vụ ăn uống và Khách sạn, và Thương mại, được cấp phép bởi bộ Công Nghiệp Thực phẩm.

SAMMIC là tập đoàn chuyên phát triển các thiết bị bếp chuyên phục vụ ngành Dịch vụ ăn uống, Khách sạn và Thương mại. Đã được cấp phép bởi bộ Công nghiệp và Thực phẩm.

Được thành lập vào năm 1961 bởi những người doanh nhân địa phương, công ty bắt đầu hoạt động với tư cách là nhà sản xuất thiết bị bếp chuyên phục vụ chế biến thực phẩm. Theo thời gian, Sammic đã mở rộng hệ thống cung cấp và cho ra đời một loạt sản phẩm vô cùng phong phú: