Chúng Ta Có Thể Bị Nhiễm Covid Thông Qua Thức Ăn Không?

Theo trung tâm kiếm soát dịch bệnh Hoa Kỳ, hiện nay chưa có báo cáo nào về việc vius COvid 19 có thể lây qua người thông qua thức ăn, hay bao bì thực phẩm. Tuy nhiên chúng có thể bám lại trên bề mặt đồ vật, thực phẩm...Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện theo 4 bước của USDA, về ệ sinh an toàn thực phẩm: Sạch sẽ, riêng biệt, nấu chín và cấp đông. clean, separate, cook, and chill.

Vậy thì giari pháp Cook và Chill là gì??

Phương pháp bảo quản thực phẩm, trong đó nó được chuẩn bị và theo khẩu phần, nấu chín, và sau đó làm lạnh đến 3 ° C trong một nhà bếp trung tâm. Bếp lạnh bảo quản thức ăn cho đến bốn ngày trước khi nó được hâm lại ăn. Xem thêm nấu đóng băng.

Nghĩa là, trong quá trình này, thực phẩm được chuẩn bị, nấu chín và sau đó được làm lạnh nhanh chóng để bảo quản một cách an toàn, để có thể mang ra dùng tại thời điểm phục vụ. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian chuẩn bị, chuẩn hóa các quy trình và đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cách giảm thiểu chất thải trong nhà bếp.

https://www.sammic.com/catalog/food-preservation/blast-chillers

Vì sao nhà hàng của bạn cần đầu tư hệ thống Cook and Chill?

Một số nhà quản lý đã xác định được năm ưu điểm của giải pháp này như sau: năng suất cao, tiết kiệm lao động, kiểm soát số lượng tốt, giữ được chất dinh dưỡng và an toàn.

Though one perceived disadvantage was high capital cost of equipment. But it is an easy system. With a little training and the standardisation of recipes, all the staff can work with it.