KHI NẤU SOUSVIDE XƯƠNG THÌ NHIỆT ĐỘ CÓ KÉO DÀI HƠN?

Một người dùng đã đặt câu hỏi cho chúng tôi:Ask the Chef” section:

"Xin chào đầu bếp, liệu nấu các sản phẩm có xương có tác động đáng kể đến thời gian nấu ăn không? Tôi nghĩ rằng xương sẽ ngăn nhiệt độ được phân phối đồng đều, vì vậy thời gian nấu ăn sẽ cần phải kéo dài."

Và bếp trưởng Enrique Fleischmann, đã đưa ra câu trả lời sau:

"Xương là chất liệu cách nhiệt tự nhiên, vì vậy nấu các sản phẩm có xương có thể làm tăng thời gian nấu ăn." Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng khi nấu một thứ gì đó trên xương, nhiệt độ nấu để thanh trùng chính xác phải được đo từ bên trong xương và điều này thường khó thực hiện vì xương cứng và không thể chọc thủng được. Trong trường hợp này, bạn có thể thêm 45 phút vào thời gian nấu để đạt được nhiệt độ này.”