Giorik Logo

Giorik là một nhà máy tư nhân được thành lập vào năm 1963. Sứ mệnh của chúng tôi là nghiên cứu và phát triển các giải pháp đổi mới công nghệ để áp dụng cho các thiết bị nấu ăn chuyên nghiệp của mình. Chúng tôi hăng say nghiên cứu các sản phẩm mà chúng tôi tạo ra, từ quy trình chế biến cho đến kết quả, cũng như là chất lượng thực phẩm say cùng.

Giorik Equipment